TIN TỨC


Chiến lược xâm nhập thị trường của nhà phân phối phụ gia vệ sinh buồng đốt động cơ

Thuyết phục những doanh nghiệp vận tải lớn, tài trợ cho dịch vụ xe buýt nhanh BRT dùng thử phụ gia vệ sinh buồng đốt động cơ là chiến lược xâm nhập thị trường của Việt Nhật Petro.
Xem thêm