SẢN PHẨM ECOBURN


Ecoburn tài trợ cho đội đua D1 Drift Nichiei Team

Đồng hành cung giải đua Nichiei

Cuộc đua NICHIEI tại D1 GP được tổ chức tại Maishima, Osaka vào ngày 13 tháng 4 và ngày 14 tháng 4.
Từ năm nay, ngoài Youichi Imamura, đội này đã tham gia cuộc đua với ba chiếc xe là Artu Tanaka !!!
Hiện toàn đội kết thúc giải mới vị trí thứ 2 !